Stwórz landing page w sekundy i bez projektowania
oniland

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies, którą właśnie czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.oniland.com/

§ 1

Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

 1. Administrator – firma TrustMi, właściciel marki oniland

 2. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem https://www.oniland.com/

 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.

 4. Klient – osoba korzystająca z usług oniland lub posiadająca stronę w serwisie oniland.com.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. formularz kontaktowy.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy na podstronach typu landing przetwarzane są w celu skontaktowania się z  Użytkownikiem. Listy mailingowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu informowania Użytkowników o ciekawych projektach, promocjach i ofertach. Lista mailingowa przekazywana jest jedynie dedykowanemu Klientowi lub przetwarzana całkowicie przez Administratora. 

 4. Administrator ma prawo korzystać z różnych systemów mailingowych w celu wysyłki, analizy lub przetwarzania danych – zarówno w obrębie indywidualnych list mailingowych jak i łącznych list tematycznych.

 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych ani list mailingowych jakimkolwiek podmiotom trzecim w zakresie działań marketingowych. Wszelki mailing wykonywany jest wyłącznie za pośrednictwem oniland (z wyłączeniem sytuacji przekazania danych Klientowi, jeśli taką opcję obejmuje umowa).

 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 10. Nasza firma przesyła newsletter za pomocą platformy do e-mail marketingu MailChimp, dlatego odbiorcą Państwa danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. W związku z przesyłaniem newslettera poprzez platformę MailChimp, Państwa dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 11. Administrator informuje Użytkownika, że może dodatkowo powierzyć przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  – Zoho Corporation Pvt. Ltd., Block 7, Ground Floor, no. 1/128, Shivaji Garden, Moonlight Stop, Chennai, Indie – serwer skrzynki mailowej, przy użyciu której wysyłane są maile firmowe, 

  – Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329 USA, Telefon: 001-425-882-8080 – w celu przechowywania danych w chmurze.

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  – kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony;

  – kod śledzenia Facebook Pixel – w celu analizy ruchu na Stronie.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.